DOÇ. DR. SELAHATTİN YILDIRIM | Temmuz | 2013 | KÖŞELER | Okunma: 1819
En önemli dinî kavramlardan biri olan, söz, fiil, ahval ve niyeti kapsayan istikamet hakikat ehlince şöyle tarif edilmiştir: İtikatta, amelde, yemede, içmede, halde, sözde ve bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp nebiler, sıddıklar, şehitler ve sulehanın yolunda yürümeye itina göstermektir. Bu tarif, “Rabbimiz Allah’tır, deyip sonra dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek; korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizlere dostuz.” (Fussilet, 30-32) ayeti de Allah’ın rububiyetini itiraf ve birliğini tasdik edip iman, amel ve muamelatlarında peygamberlerin yürüdüğü yollarda bulunanları müjdelemektedir.

Süfyan bin Abdullah (ra) bir gün Resulullah’a (sas) müracaat ederek; “Ey Allah’ın resulü! İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden başkasına ondan sormayayım.” Bunun üzerine Efendimiz (sas) kendisine şöyle demiştir: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 62; Tirmizî, Zühd, 61; İbnMâce, Fiten, 12)

Bu hadis-i şerif tevhid ve istikametin İslam’ın tanıtımında iki temel unsurunu ortaya koymaktadır. Bundan anlaşılmaktadır ki her şeyden önce istikamet, halis bir tevhid inancına dayanmalıdır. Temelinde tevhid inancı olmayan istikametten söz etmek mümkün değildir. İnsan hayatına istikamet veren Allah’ın birliği inancıdır. Çünkü hem ayette, hem de hadiste, Rabbim Allah dedikten sonra doğru olmaktan söz edilmektedir. Bunun içindir ki ümmetin sıddıki ve en büyük istikamet sahibi olan Hazret-i Ebu Bekir (ra), istikameti, “Allah’a bir şeyi ortak koşmamandır.” diye tarif etmiş ve bu tarifle halis tevhidi anlatmak istemiştir. Ancak şunu da bilmeliyiz ki tevhid inancına sahip olan herkes dürüst bir hayata sahip olmuştur, denilemez. Çünkü istikamet tevhidin neticesi değil tevhid istikametin ön şartıdır.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Temmuz 2013 sayısında)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016