MAZHAR SALİH | Temmuz | 2013 | KÖŞELER | Okunma: 1745
Bilge bir sufi, mütefekkir iman adamı olan Şeyh İzzeddin El-Haznevi (ks) bütün bu sıfatların ötesinde ve her şeyden önce eşine az rastlanan önder ve örnek bir ahlak adamıdır. Zaten onun tesir gücünü, insanların kalbinde özel bir yer bulmasını ve çok sevilip sayılmasını başka türlü açıklamak da mümkün değildir.

Arkasında bıraktığı eserlere bakarken yetiştirdiği onca âlimin yanında Şeyh Muhamed (ks) ve Şeyh Muhammed Muta’a el-Haznevi’ye (ks) bakarken şahsiyet ve karakterini oluşturan bu ahlak ilkelerini görmek mümkündür. Bu bakımdan Hazneviye tarikatına bakarken bir ahlakçının eserleri gözüyle de bakmak yerinde olur kanaatindeyim.

Doğumu ve tahsili
1925 yılında Hazne’de dünyaya gelen Şeyh İzzeddin El-Haznevi, şeyh-ı mazın (büyük şeyh) adıyla anılan Şeyh Ahmed el-Haznevi’nin (ks) oğludur ve “el-Bazü’l-eşheb” lakabıyla tanınır.Daha küçük yaşlarda ilim tahsilinde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken İzzeddin el-Haznevi (ks), hadis, tefsir, fıkıh belagat ve nahiv gibi dini ve Arabi ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında babası şeyh Ahmed el-Haznevi’yemürid olmuş, onun terbiyesinde seyr-ü süluka başlamış ve kısa bir sürede hem zahiri hem de batıni ilimlerde zirveye ulaşmıştır. Öyle ki üstadının; -zekâsına hayran kalarak- ona ez-ziküyy’ül-evza’i (keskin zekâlı) demesine sebeb olmuştur. İslami ilimlerde (özellikle Şafiî fıkhında) derinliğine ulaşılamayan bir derya, mantık ve hikmette zirvesi görülemeyen bir dağ, barış, sevgi, irşad ve ikram gibi kavramları mükemmel olarak yaşatan bir bilgedir. (Hüsnü GEÇER, Külliyat-ı Suğra S. 205, Pamuk Yayınları, İstanbul, 2012)

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Temmuz 2013 sayısında)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016