PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ | Haziran | 2020 | KÖŞELER | Okunma: 86
Hücviri’ye göre nefs kelimesi birkaç manaya gelir. Sufiler nefsin, şerrin kaynağı ve kötü huyların temeli olduğu hususunda hemfikirdirler. Kötü huylardan biri günah diğeri kibir, haset, cimrilik, öfke ve kin gibi kötü ahlaktır. Bunlar aklen ve şer’an kötü huylardır. Nefse muhalefet, bütün ibadetlerin başıdır, mücahede ise tümüyle kemal halidir. Kul, bunsuz Hakk’a eremez. Nefse uymak felakettir, muhalefet ise kurtuluştur. Nitekim, Hak Teala, “Nefse muhalefet edenin yeri cennettir.” (Naziat, 40); Hazret-i Peygamber, “Allah bir kuluna hayır murat ederse onun, nefsinin kusurlarını görmesini sağlar.” buyurmuştur. (Acluni, cilt 1, s. 78; Hücviri, 246-248)
Cennet, Hakk’ın rızasının eseri, cehennem ise gazabının neticesidir. Aynı şekilde mü’minin ruhu marifet nurundan, nefsi ise sapıklık perdesindendir. Mü’min kıyamete kadar cehennemden kurtulmazsa öldükten sonra cennete giremez, İlahi didarın hakikatine eremez, saf sevgiye ulaşamaz. Aynı şekilde kul dünyadayken nefsten kurtulmazsa hakiki iradeye ulaşamaz, Allah’ın yakınlığını kazanamaz, İlahi marifete eremez. (s. 250) Mü’minin ruhu onu cennete davet eder zira cennetin dünyadaki örneği ruhtur; nefsi ise onu cehenneme davet eder zira cehennemin dünyadaki örneği nefstir. Bu yolun yolcularının daima nefse muhalefet ederek ruha ve akla destek olmaları lazımdır. Çünkü ruh, İlahi sırrın mahallidir. (Hücviri, 250)

(Yazının tamamı derginin Haziran, 2020 sayısında.)

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun....

Bu yıl mübarek ramazan ayını buruk bir ruh haliyle idrak ettik....

İlim ve İrfan dergisinin Haziran sayısı (sayı: 94) Allah'a kul olabilmek dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016