SAMİ BAYRAKÇI | Temmuz | 2019 | KÖŞELER | Okunma: 307
Yemen’deki Eş’ar kabilesine mensup olan sahabi Ebu Musa Eş’ari’nin (ra) soyundan geldiği için Eş’ari nisbesiyle tanınan Ebü’l- Hasan Eş’ari, hadis alimi Ebu Bişr İsmail bin İshak’ın oğludur. Hicri 260/Miladi 874 yılında dönemin ilim merkezlerinden biri olan Basra’da doğmuştur. Ehl-i sünnet akidesinin gelişip yayılmasına olan önemli katkılarından dolayı Nasırüddin lakabıyla da anılır. Ehl-i sünnetin en yaygın iki itikadi mezhebinden biri olan Eş’ariliğin mezhep imamıdır.
Batıl akımlara karşı yürüttüğü mücadele ve bu konudaki tavizsiz tutumu, imanın içeriden çürütülmesine, akideyle ilgili konulardaki sapmalara karşı yürüttüğü fikri cihadı ile 63 yıllık mücadele dolu bir ömrün sahibidir. Çok küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline yönelen Eş’ari, babasının vefatından sonra annesinin Mu’tezile’nin önde gelen kelamcılarından Ebu Ali el-Cübbai ile evlenmesiyle 10 yaşından itibaren Mutezili bir eğitim aldı. Bu konuda o kadar ilerledi ki, üvey babası ve hocası olan Cübbai kendi yerine tartışmalı ilmi toplantılara, münazaralara onu gönderir oldu. Bu yıllar, fikri merhalelerinin ilki olan İmam Eş’ari’nin söz konusu dönemine dair kaynaklarımızda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır.

(Yazının tamamı derginin Temmuz sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016