İlim ve irfanla çepeçevre kuşatılmış bir diyarda, Kur’an, zikir ve evradın çağladığı bir evde, 1949 yılında mübarek bir çocuk gözlerini dünyaya açar. Hazret-i Peygamberin sancağını zirveye taşıma ve nebevi çağrının takipçisi olma niyazıyla ismi, dedesi, Şeyh Ahmed Haznevi tarafından konur: Muhammed!
Manevi huzurun hakim olduğu Telmaruf’ta; ilim ve zikir sedaları arasında dünyaya gelen Şeyh Muhammed Haznevi, küçük yaşlardan itibaren kendisini ilim ve sohbet halkaları arasında bulur ve cennet misal bu ortamda ilim, hilim ve huzurla büyür.
Kısa sürede; medreseyi evirip çeviren babası Şeyh İzzeddin Hazretlerinin en gözde talebesi olma şerefine hakkıyla nail olur. Babası, -edep ve hürmet yüklü- bu başarıyı karşılıksız bırakmaz adeta üzerine titrer. Hem ilim hem de irfan yolunda ona gözü gibi bakar adeta bir gül gibi yetiştirir.
Baba ve amcalarının yanı sıra Mustafa Buğa gibi bölgenin önemli alimlerinden de zahiri ilimleri almış; babasının ve hocalarının haklı ilgi ve iltifatına mazhar olmuştur. Mustafa Buğa, Şeyh Arabi Kabbani ve Vehbe Zuhayli gibi bilinen tanınan ulema, Şeyh Muhammed Haznevi’nin ilmi yönüne vurgulu bir tarzda dikkat çekmişler ve olağanüstü bir şekilde takdir etmişlerdir.


(Yazının tamamı derginin Ekim, 2020 sayısında.)

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016