İRFAN KAYNAĞI | Nisan | 2019 | İRFAN KAYNAĞI
Aziz kardeşlerim, babam Şeyh Hazretleri buyuruyordu ki: “Hazneviye-Nakşibendiye tarikatı şanlı sahabenin yoludur. Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i seniyyeye dayanır. Bu tarikata bağlanmanın ve onu takip etmenin temel hedefi Allah’ın gerçek sevgisini kazanmaktadır yani sadece ve sadece O’nun (cc) rızası için ibadet etmektir.” Tarikat büyüklerimiz ibadeti üç kısma ayırmışlardır: Birincisi: Tüccarların ibadeti; tüccar yorulur, işi uğruna birtakım yolculuklara katlanır, masraflar yapar; bütün gayesi iyi bir kar elde etmektir. İşte cennete girme maksadıyla ibadet yapan kulun durumu buna benzer.
İkincisi kölelerin ibadeti; köle patronunun korkusundan dolayı bütün gayretini ortaya koyar, herhangi bir ceza ile karşılaşmaması için. Cehennem korkusuyla ibadet yapanın durumu da buna benzer.

(Yazının devamı derginin 80. sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016