SELİM HAŞİMOĞLU | Kasım | 2014 | AYIN KONUSU | Okunma: 1635
Allah Teala ilim ehlini Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde yüceltmiştir: “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler.” (Al-i İmran, 18) Bu ayette ilmin ve alimin faziletine işaret eden bir delil bulunmaktadır. Zira eğer alimlerden daha faziletli birileri olsaydı Allah, alimlerin ismini kendi ismiyle zikrettiği gibi onların da ismini zikrederdi. İlmin faziletine işaret sadedinde yüce Mevla, Peygamberine, şu duayı yapmasını söyler: “Rabbim! İlmimi arttır, de.” (Taha, 114) Eğer ilimden daha değerli bir şey olsaydı Allah, Peygamberine onun arttırılmasının kendisinden talep edilmesini emir buyururdu.

Efendimizin (sas) şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Alimin abide üstünlüğü on dördünde çıkan ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.” (Tirmizi, İlim, 19)

İlmin semeresi onunla amel etmek, öğrenim ve öğretiminde ihlası gözetmektir. İlmin fazileti hakkında varid olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler bizlere, ilimden maksadın kişiyi Allah’a götüren, içindeki taatü ibadet arzusunu tetikleyen, kalbi iman, güven ve yakin ile beraber zühd, tevekkül, Allah’a karşı muhabbet, samimiyet ve şevkle doldurup kişide tevazu, İlahi korku, zillet ve inkisar gibi hususların kazanılması olduğunu göstermektedir. Allah (cc) ilmiyle amel eden alimleri, iman yönünden insanların en mükemmeli ve insanlar arasında da kendisinden en çok korkanlar olarak vasfetmiştir. Elbette ki insanın ilminin ve amelinin ziyadeleşmesiyle beraber Allah’a olan imanında da bir ziyadeleşme hasıl olur. İman ziyadeleştikçe de kalpteki Allah korkusu ziyadeleşir. Yüce Allah buyurur ki: “Allah’tan kulları içinde ancak alimler korkar.” (Fatır, 28)

Öğrenmek ve uygulamak
Beraberinde amel olan ilimle kul, üstün derecelere ulaşıp ihsan basamaklarından yükselmeye başlar ve kendisine ledünni ilimlerin kapısı açılır. Bu meyanda Efendimiz (sas) buyururlar ki, “Bildiğiyle amel edene Allah bilmediklerini öğretir.”

Ebu Süleyman Darani (ks) der ki, “Nefs, günahları terk etmeye alıştı mı melekut âlemine yükselir. Bunun ardından hiçbir muallimin rahle-i tedrisinden geçmemiş bir şekilde birçok ilmi tahsil etmiş vaziyette sahibinin yanına döner.” Ubey bin Ka’b şöyle söyler, “İlmi öğreniniz ve kendisiyle amel ediniz, onunla güzel görünebilmek için onu tahsil etmeyiniz. Zira bir adamın elbisesiyle kendisini süslediği gibi bazı insanların da kendilerini ilimleriyle süsleyeceği zamanın yakın olduğu ihtimal dahilindedir.”

Zamanımızda birçok okul ve üniversitenin bulunması hasebiyle ilim elde etme yolunun çokça kolaylaştığını gözlemleyebiliyoruz. Ne yazık ki, faydalı ilimleri insanlara aktarmanın yanında aynı zamanda ilmiyle amel eden, Rabbine karşı son derece samimi, ihlas ehli, zahit, takvalı, ve mütevazı olmakla beraber nefsini tezkiye edip kalbini manevi hastalıklardan arındırmış bir alime rastlamak bu devirde fazlaca zorlaşmıştır. Şayet bizler selef-i salihten ilmiyle amel eden alimlerin, evliyanın ve ariflerin biyografilerini okuyacak olursak, birçoğunun ilk başta şer’i ilimleri tahsil ettiğini ardından da kendisini eğitecek ve manevi açıdan yönlendirecek zahit, sufi ve alim olan bir mürşit aramaya koyulduklarını görürüz. Böylece onlar, mürşitlerinin talimatlarıyla terbiye olmak, ilmini onun adabıyla süslemek, nefsin gizli bulanıklıklarından ve kalpte bulunan hastalıklardan kurtulmak, ömrünün büyük bir bölümünü tahsili uğrunda heba ettiği ilmin meyvelerini ne şekilde koparabileceğini öğrenmek ve nihayetinde ilmiyle amel eden bir alim olabilmek için onun yanına giderlerdi.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Kasım (2014) sayısında.)

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016